5 клас

Съобщение

На вниманието на четвъртокласниците и техните родители

 

На 01.06.2024 г. от 09:00 часа в ППМГ „Васил Левски“ град Смолян ще се проведе Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2023/2024 година.

За участието в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на ППМГ „Васил Левски“ град Смолян, заявление за участие (по образец), декларация за информирано съгласие (по образец) за публикуване на резултатите на ученика институцията, в срок до 28.05.2024 г.

 

Пролетно математическо състезание за ученици от ІV клас

На 30.03.2024 г. от 09,00 часа в ППМГ „Васил Левски“ град Смолян ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от ІV клас през учебната 2023/2024 година.

Учениците се допускат в сградата на гимназията през западния вход на сградата под топла връзка до 08,40 часа, срещу ученическа лична карта. Времето за работа е 4 часа и 30 минути, от 09,00 часа до 13,30 часа. Състезанието е анонимно.

Всеки участник трябва предварително да се запознае с регламента за организиране и провеждане на състезанието, който е достъпен тук в сайта.

Протокол с резултатите на учениците ще бъде публикуван на електронната страница на ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян не по рано от 15.04.2024 г.

ВАЖНО ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ППМГ „Васил Левски“ – гр. Смолян за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г. / за участие в областен кръг, учениците трябва да са участвали и да са класирани от общински кръг - до 12.12.2023г в училището, в което детето се обучава.;
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 21.03.2024 г.;
  3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 30.03.2024 г.;
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки “ – 08.06.2024 г.

ВАЖНО! Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по горе 4 /четири/.  Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата са определени с  Регламента за прием в V клас в ППМГ "Васил Левски"  град Смолян за учебната 2024-2025 година.

Състезанията и/или олимпиадите, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ППМГ “Васил Левскии” град Смолян са приети с решение на Педагогическия съвет, протоколирано с протокол №11 от 11.09.2023 г.

Дата на публикуване: 14.09.2023 г.

Дейности по приема на ученици в пети клас

Прочети

Този сайт използва бисквитки.