5 клас

ВАЖНО ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ППМГ „Васил Левски“ – гр. Смолян за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

  1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г. / за участие в областен кръг, учениците трябва да са участвали и да са класирани от общински кръг - до 12.12.2023г в училището, в което детето се обучава.;
  2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 21.03.2024 г.;
  3. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 30.03.2024 г.;
  4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки “ – 08.06.2024 г.

ВАЖНО! Право на участие в класирането за прием имат всички явили се на поне 2 /две/ от изброените по горе 4 /четири/.  Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата са определени с  Регламента за прием в V клас в ППМГ "Васил Левски"  град Смолян за учебната 2024-2025 година.

Състезанията и/или олимпиадите, с които учениците могат да участват в приема в V клас в ППМГ “Васил Левскии” град Смолян са приети с решение на Педагогическия съвет, протоколирано с протокол №11 от 11.09.2023 г.

Дата на публикуване: 14.09.2023 г.

Дейности по приема на ученици в пети клас

Прочети

На вниманието на учениците от 4 клас и техните родители

Регламент  за участие във всяко от предстоящите математически състезания за прием в V клас можете да намерите  по-долу.  

1. Математическо състезание "Европейско кенгуру"  - 16.03.2023 г., 12.00 ч.

 - Регламент

 2. Пролетно математическо състезание 25.03.2023 г.

 - Регламент 

3. Математическо състезание "Математика за  всеки 

 - Регламент


Заявление за  участие

Декларация за информирано съгласие

 

Този сайт използва бисквитки.