Свободни места по паралелки за учебната 2023-2024 година

Клас/паралелка

Профил/общообразователна

Брой свободни места

V а

Общообразователна

8

VІ а

Общообразователна

6

ІХ в

Природни науки

1

Х а

Софтуерни и хардуерни науки

2

Х в

Природни науки

1

ХІІ а

Софтуерни и хардуерни науки

1

ХІІ б

Математически

4

Този сайт използва бисквитки.