"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Актуално

Учебници 2022/2023 учебна година

Списък

 

На вниманието на родителите на бъдещите осмокласници

Уважаеми родители,

 На 08.09.2022 г. от 17,30 часа ще се проведе родителска във фоайето пред учителската стая, стара сграда, ІІ етаж

На вниманието на родителите на бъдещите петокласници

Уважаеми родители,

На 09.09.2022 г. от 17,30 часа ще се проведе родителска среща във фоайето пред учителската стая, стара сграда, ІІ етаж.

 

На вниманието на родителите на седмокласници, кандидатстващи за прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година

Първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

За приетите в ППМГ "Васил Левски" гр. Смолян ученици на първи етап на класиране записването или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е от 13 до 15.07.2022 г. (включително), от 08.00 ч. до 16. 30 ч. в зала № 38 на втори етаж нова сграда /входът е под топлата връзка/.

При записване се подават следните документи:

  1. Заявление до директора на училището по образец, /предоставя се от служебните лица/;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Акт за раждане за справка;
  4. 2 актуални снимки  на ученика. Снимките за документи,  са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя в размер. Снимките да са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.
  5.  В деня на записване или в удобно време след това до края на месец юли, учениците могат да пробват и да заявят официална униформа. Допълнителни указания ще бъдат дадени за ежедневната униформа.

В  заявлението за участие във втори етап на класиране, учениците не променят и не пренареждат желанията си.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

  • не са приети на първо класиране;
  • приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

Ученик, който е класиран и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

 Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 20 юли 2022 г. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е на 21 и 22 юли 2021 г.

Свободни места в 5 клас

Брой свободни места след първи етап на записване - 2.

Този сайт използва бисквитки.