"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Меню

Състав на Училищно настоятелство при ППМГ „Васил Левски“ град Смолян

Председател: Костадин Чаталбашев
Членове: Сашо Сарандалиев
                  Никола Шамаранов
                  Недялка Маргаритова
                  Румяна Янчевска
                 Светла Оковска
                 Мария Илиева, директор

Патрон

Райковската гимназия е училище с много традиции, а една от най - тачените и почитаните е през мразовития месец февруари, когато скръб сковава сърцата и мъка тегне в душите при мисълта, че на 19 февруари българският народ е изгубил своя смел син. Огънят на факлите запалва в нас искрата на гордостта, че сме потомци на Левски, но същият този огън гори душите ни.

През пролетта на 1921 г. Райковската гимназия приема за свой патрон Васил Левски и това събитие се превръща в най-личния празник на възпитаниците. Отначало той се почита на именния ден на Апостола - Васильовден (14 януари - стар стил). През 1933г. за патронен празник на гимназията се определя датата на смъртта на Васил Левски - 19 февруари. Оттогава тържествено се отбелязва героичната му смърт. Тази традиция е запазена и до днес, като с всяка изминала година празникът става по-тържествен и по-искрен.

И днес ние черпим вдъхновение, гордост и пример от миналото. Левски е пътеводна звезда, която като светъл лъч озарява житейския ни път. Когато на 19 февруари застанем пред паметника на Апостола (който е единствен в нашия регион), когато видим устременият му поглед към бъдещето, когато усетим гордата му осанка, се чувстваме силни, безстрашни, готови за новите премеждия и осъзнаваме, че бъдещето принадлежи на потомците на Дякона, т.е. на нас. Черпим сила от неговата сила, вяра от неговата вяра, пламък от неговия пламък. В тишината на душите си, пред собствената си съвест, ние тайно полагаме клетва да следваме идеалите и заветите на Апостола и да имаме неговата воля за осъществяването им

Кратка история на ППМГ "Васил Левски"

Само седем години след Освобождението на Родопите - на 29.01.1920 г - със заповед №321 на министъра на НП Цанко Бакалов Ксантийската Държавна Непълна Смесена Гимназия се премества в село Райково, Пашмаклийско. С това се слага началото на най-авторитетното учебно заведение в средните Родопи.
Учебните занятия с първия гимназиален клас започват на 1 март 1920 година. За временно изпълняващ длъжността директор е назначен Никола Филипов. Назначение в Райково получават и някои от учителите на гимназията в Ксанти.
С помощта на добри хора през първата година е организирана акция, с която е преместена и библиотеката с 473 тома книги, списания, учебни помагала и др.
През пролетта на 1921 година Ксантийската държавна непълна смесена гимназия приема за свой патрон Апостола Васил Левски.
През юли 1923 г. учителският съвет взема решение с искане държавата да построи нова сграда за Реалното училище.
На 24 май 1925 година е положен основният камък на новата училищна сграда в Хаджи-османска махала.
През 1934 година тя е завършена като едноетажна и Държавното училище се премества в нея. През 1942 година е завършено изграждането и на втория етаж на гимназиалната сграда.
Райковската гимназия запазва водещото си място като средно учебно заведение и след 1944 г., след като в страната настъпват значителни промени в обществено-политическия живот.
Характерно за времето от 1944г до 1959г е , че тя е преименувана в Народна смесена гимназия “Васил Левски” – гр. Смолян и в нея се увеличава притокът на жадни за знания и просвета млади хора. Така през 1950г броят на учениците в нея е 420, а през 1954 г – 524...
Годините до 1959 г са време на окончателно утвърждаване на Райковската гимназия като едно водещо и елитно училище за нашия край.
От 1959 до 1978 година средното училище става Средна политехническа гимназия “Васил Левски” , а от 1979 до 1983 година е Политехническа гимназия “Васил Левски”.
От 1983 г до 1990г гимназията е Единно средно политехническо училище “Васил Левски” с профил математика гр. Смолян, т. е. Гимназията е вече математическа. От 1987 година са разкрити математически паралелки със засилено изучаване на английски език, а през 1989 г паралелките са вече 19. Започналото тогава чуждоезиково обучение в училището, днес е вече традиция и всяка година дава по-големи шансове за реализация на завършилите гимназията ученици, включително и за приема им във ВУЗ-ове на други страни.
За учебната 1990/1991 год. се приемат 5 паралелки с ученици от VІІ клас с профили: математика и информатика, химия и биология - всички с разширено изучаване на западен език.
И днес ПМГ “Васил Левски ” е най-реномираното средно учебно заведение в Средните Родопи, водещо по успеваемост, що се отнася до приема на възпитаниците му във ВУЗ. Средно 90% от завършващите са приети в ВУЗ в страната и чужбина.

Учителите в ППМГ

1.

Мария Илиева

Директор

2.

Христина Янчева

Заместник-директор

3.

Недялка Куклева

Главен учител, химия и опазване на околната среда

4.

Христина Костова

Старши учител по български език и литература

5.

Росица Атанасова

Старши учител по български език и литература

6.

Емилия Узунова

Старши учител по български език и литература

7.

Владимира Владимирова

Старши учител по английски език

8.

Мария Канева

Старши учител по английски език

9.

Емилия Пенчева

Старши учител по английски език

10.

Мария Муцевска

Старши учител по английски език

11.

Теменужка Кременарова

Старши учител по английски език

12.

Лъчезар Узунов

Учител по английски език

13.

Иванка Речникова

Старши учител по немски език

14.

Ирен Стайкова

Старши учител по математика

15.

Павлина Мелемова

Старши учител по математика

16.

Соня Проданова

Старши учител по математика

17.

Милка Кокудева

Старши учител по математика и изобразително изкуство

18.

Красимира Юрукова

Старши учител по информатика и ИТ

19.

Венета Тончева

Старши учител по информатика и ИТ

20.

Радомира Лазарова

Учител по информатика и ИТ

21.

Малин Немов

Ръководител на направление "ИKT"

22.

Мима Колева

Старши учител по информатика и ИТ

23.

Силвия Хусева

Старши учител по информатика и ИТ

24.

Милка Хаджиева

Старши учител по физика и астрономия

25.

Бистра Блатева

Старши учител по философия

26.

Петър Данчев

Старши учител по история и цивилизация

27.

Валентина Батинова

Старши учител по география и икономика

28.

Величка Згурова

Старши учител по биология и здравно образование

29.

Никола Николов

Старши учител по биология и здравно образование

30.

Лина Драгнева

Старши учител по химия и опазване на околната среда

31.

Радостина Фисинска

Старши учител по физическо възпитание и спорт

32.

Донка Йочева

Старши учител по физическо възпитание и спорт

33.

Красимира Романова

Учител по немски език

34.

Таня Пеева

Учител по руски език

35.

Мария Мурджева

Педагогически съветник

Този сайт използва бисквитки.