"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Новини

Обява за работа

ППМГ "Васил Левски", град Смолян, община Смолян

ДЛЪЖНОСТ: Учител по математика
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 15.07.2022г.
МЯСТО НА РАБОТА: ППМГ "Васил Левски"
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Учител по математика
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:
ДРУГИ:
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявление за заемане на длъжността
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 18.07.2022г.
ДО: 24.08.2022г.
В СГРАДА НА: ППМГ "Васил Левски", град Смолян, община Смолян
АДРЕС: ул. Никола Филипов № 2
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 030182902
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 15.07.2022г.
ДАТА НА ОБНОВЯВАНЕ: 15.07.2022г.
Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

На вниманието на родителите на седмокласници, кандидатстващи за прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година

Първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

За приетите в ППМГ "Васил Левски" гр. Смолян ученици на първи етап на класиране записването или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е от 13 до 15.07.2022 г. (включително), от 08.00 ч. до 16. 30 ч. в зала № 38 на втори етаж нова сграда /входът е под топлата връзка/.

При записване се подават следните документи:

  1. Заявление до директора на училището по образец, /предоставя се от служебните лица/;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Акт за раждане за справка;
  4. 2 актуални снимки  на ученика. Снимките за документи,  са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя в размер. Снимките да са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.
  5.  В деня на записване или в удобно време след това до края на месец юли, учениците могат да пробват и да заявят официална униформа. Допълнителни указания ще бъдат дадени за ежедневната униформа.

В  заявлението за участие във втори етап на класиране, учениците не променят и не пренареждат желанията си.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

  • не са приети на първо класиране;
  • приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

Ученик, който е класиран и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

 Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 20 юли 2022 г. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е на 21 и 22 юли 2021 г.

Свободни места в 5 клас

Брой свободни места след първи етап на записване - 2.

Прием 5 клас. Резултати от класирането

5 клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

Записването на класираните за прием в V клас ученици ще се осъществи на 08.07.2022г. и 11.07.2022г. от 08.00 ч. до 16.30 ч в зала №  35 на ППМГ " Васил Левски" гр. Смолян
Необходими документи:
 - Оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование;
 - Акт за раждане за сверка на данните;
  Заявлението по образец се предоставя на място от служебните лица.
Този сайт използва бисквитки.