"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Новини

Национален музикално-фолклорен фестивал "Орфееви таланти"

Участниците в НМФК "ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ" - ПЛОВДИВ, 2018, направления: "Народно пеене" и "Народни инструменти"; 4-та възрастова група (8-12 клас) с присъдена 1-ва, 2-ра или 3-та награда, ще получат ЕДНОГОДИШНИ ПАРИЧНИ СТИПЕНДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ!

Относно условията за участие в конкурса можете да се информирате на следния адрес:

http://orfeevitalanti.com

Есе на английски език - "Should we fear artificial intelligence?" за ученици между 8 и 12 клас

Сред наградите са:
- Три стипендии за обучение в съвместните програми на британския униерситет Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University) и ВУМ
- Двуседмично лятно езиково училище по английски език
- Отстъпка за European Summer University at VUM
и други. 

Повече информация можете да видите на този  линк.

Национална ученическа конференция по гражданско образование "Семейство-училище-общество"

Регламент

Пета олимпиада по експериментална физика

На 9. XII. 2017 г. във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе пета олимпиада по експериментална физика (VОЕФ) с международно участие. На олимпиадата се явиха общо над 200 кандидати: ученици, разпределени в 3 групи: S – ученици от VII и VIII класове; M - IX и X класове и L - XI и XII класове, и група XL – студенти.
На участниците в VОЕФ беше зададена система от 37 експериментални задачи, крайното решение на които е пресмятане на една от фундаменталните константи на физиката – константата на Болцман (к). За първи път, научна задача за определяне на Болцмановата константа, се представя като система от експериментални задачи (общо 37), достъпни за решаване от ученици.
Успешно с експерименталните задачи за група М се справиха учениците Делчо Дичев и Людмил Бакалов - членове на школата по експериментална физика и математическо моделиране към ЦПЛР – ОДК гр. Смолян, за което бяха удостоени със сертификати.
Пожелаваме на десетокласниците - Делчо Дичев и Людмил Бакалов от ППМГ „В. Левски” – гр. Смолян, отличен успех и още по-високи постижения на олимпиади и състезания.

Този сайт използва бисквитки.