"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Новини

Учебници 2022/2023 учебна година

Списък

 

Начало на приемната кампания за Училищна Телерик Академия

Уважаеми ученици и родители, 

Най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви старта на приема за учебната 2022-2023 година. От учениците не се изискват предварителни познания по програмиране. Кандидатстването става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва тест с 30 логически задачи. Продължителността му е 45 мин, а учениците трябва да го направят най-късно до 2 октомври. Обученията започват в края на октомври и ще се провеждат до юли 2023 г., а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. 

Запиши се на: https://www.telerikacademy.com/school  

На вниманието на родителите на бъдещите осмокласници

Уважаеми родители,

 На 08.09.2022 г. от 17,30 часа ще се проведе родителска във фоайето пред учителската стая, стара сграда, ІІ етаж

На вниманието на родителите на бъдещите петокласници

Уважаеми родители,

На 09.09.2022 г. от 17,30 часа ще се проведе родителска среща във фоайето пред учителската стая, стара сграда, ІІ етаж.

 

Свободни места по паралелки за учебната 2022-2023 година

Клас/ паралелка

Профил/Общообразователна

Брой

свободни места

V a

Общообразователна

7

VII a

Общообразователна

2

XI a

„Софтуерни и хардуерни науки“

1

XI б

„Математически“

4

XII б

„Математически“

1

XII в

„Природни науки“

1

 

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ  ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В V КЛАС

УЧЕНИЦИТЕ, СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ НА ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

  1. Положили са НВО по математика през учебната 2021 - 2022 година и са участвали в поне две състезания по математика от календара на МОН или в Областен кръг на национална олимпиада по математика и поне едно състезание по математика от календара на МОН;
  2. Положили са НВО по математика през учебната 2021 - 2022 година и са участвали в Областен кръг на национална олимпиада по математика или в поне едно състезание по математика от календара на МОН;
  3. Положили са НВО по математика през учебната 2021- 2022 година  и резултатът от НВО  по математика и средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 - оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците е по-голям или равен на минималния бал на класираните за прием ученици.
Този сайт използва бисквитки.