"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Новини

Трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми родители и ученици,

Резултатите от трети етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г. вече са обявени на сайта https://infopriem.mon.bg/ . Проверката се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка на ученика.

За приетите в ППМГ "Васил Левски" гр. Смолян ученици на трети етап на класиране записването е от 01 до 02.08.2022 г. (включително), от 08.00 ч. до 16. 30 ч. в зала № 38 на втори етаж нова сграда /входът е под топлата връзка/.

При записване се подават следните документи:

 1. Заявление до директора на училището по образец, /предоставя се от служебните лица/;
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
 3. Акт за раждане за справка;
 4. 2 актуални снимки на ученика. Снимките за документи, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя в размер Снимките да са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.
 5. Официална униформа може да се заяви в Косарастил. Допълнителни указания ще бъдат дадени за ежедневната униформа.

От ръковдството

Втори етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми родители и ученици,

Резултатите от втория етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г. вече са обявени на сайта https://infopriem.mon.bg/ . Проверката се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка на ученика.

За приетите в ППМГ "Васил Левски" гр. Смолян ученици на втории етап на класиране записването е от 21 до 22.07.2022 г. (включително), от 08.00 ч. до 16. 30 ч. в зала № 38 на втори етаж нова сграда /входът е под топлата връзка/.

При записване се подават следните документи:

Заявление до директора на училището по образец, /предоставя се от служебните лица/;
Оригинал на свидетелство за основно образование;
Акт за раждане за справка;
2 актуални снимки на ученика. Снимките за документи, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя в размер Снимките да са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.
В деня на записване или в удобно време след това до края на месец юли, учениците могат да пробват и да заявят официална униформа. Допълнителни указания ще бъдат дадени за ежедневната униформа.


Класираните ученици на второ класиране се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.

Статистика за достигнатия максимален и минимален бал по паралелки можете да видите тук

Ученик, който не се е записал в даденото училището при второто класиране, може да участва в третия етап на класиране, като отново подават заявление до началника на РУО-Смолян, в което подрежда желанията си само за обявените свободни места.

От ръковдството

Обява за работа

ППМГ "Васил Левски", град Смолян, община Смолян

ДЛЪЖНОСТ: Учител по математика
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 15.07.2022г.
МЯСТО НА РАБОТА: ППМГ "Васил Левски"
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Учител по математика
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:
ДРУГИ:
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявление за заемане на длъжността
Професионална автобиография
Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 18.07.2022г.
ДО: 24.08.2022г.
В СГРАДА НА: ППМГ "Васил Левски", град Смолян, община Смолян
АДРЕС: ул. Никола Филипов № 2
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 030182902
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 15.07.2022г.
ДАТА НА ОБНОВЯВАНЕ: 15.07.2022г.
Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/ и Карта за предварителен медицински преглед /копие/ се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.

На вниманието на родителите на седмокласници, кандидатстващи за прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година

Първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

За приетите в ППМГ "Васил Левски" гр. Смолян ученици на първи етап на класиране записването или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е от 13 до 15.07.2022 г. (включително), от 08.00 ч. до 16. 30 ч. в зала № 38 на втори етаж нова сграда /входът е под топлата връзка/.

При записване се подават следните документи:

 1. Заявление до директора на училището по образец, /предоставя се от служебните лица/;
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
 3. Акт за раждане за справка;
 4. 2 актуални снимки  на ученика. Снимките за документи,  са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя в размер. Снимките да са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.
 5.  В деня на записване или в удобно време след това до края на месец юли, учениците могат да пробват и да заявят официална униформа. Допълнителни указания ще бъдат дадени за ежедневната униформа.

В  заявлението за участие във втори етап на класиране, учениците не променят и не пренареждат желанията си.

Във втория етап на класиране участват учениците, които:

 • не са приети на първо класиране;
 • приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап.

Във втория етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Учениците, които не са класирани на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

Ученик, който е класиран и не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

 Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 20 юли 2022 г. Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е на 21 и 22 юли 2021 г.

Свободни места в 5 клас

Брой свободни места след първи етап на записване - 2.

Този сайт използва бисквитки.