"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Проект “Destroying prejudices”, финансиран от Европейската програма ЕРАЗЪМ+

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Както голяма част от Вас вече знаят, в периода 2018-2020 година Профилирана природо-математическа гимназия „ Васил Левски“ - Смолян  е партньор в международен проект “Destroying Prejudices”, финансиран от Европейската програма Еразъм+. Това е проект, който разглежда предразсъдъците, оказващи отрицателно влияние и негативни последици в обществения и по-конкретно в училищния живот и пречат на развитието и успешната реализация на младите хора. Проектът изследва предразсъдъците по отношение  техните причини и последици. Включва като участници учениците, учители, родители, социална среда, медии. Наши партньори са училища от Литва /водещ партньор и координатор на проекта/, Гърция, Турция и Италия.

Всички желаещи ученици, със съгласието на родителите си, могат да вземат участие в дейностите по проекта, които включват събиране на данни по темата, представяне на информация за  местни области; проучване на проблеми с дискриминацията, участие в ролеви и интерактивни игри, създаване на рисунки и текстове за опасностите и несправедливостта на стереотипи и дискриминационно поведение; създаване на плакати и брошури, клипове, интервюта, творчески конкурси на тема „Европейско разнообразие”;  фото-конкурс под заглавието "Аз не съм ти, но можем да бъдем заедно" и много други.

Този проект е допълващ, тъй като ще развие уменията на учениците по отношение на ИКТ, художествени , комуникативни и социални умения, способности за решаване на проблеми, самочувствие и тяхното социално приемане.

Най-активните сред учениците ще могат да се класират за участие в мобилностите – посещения в Гърция /03.03.2019 – 09.03.2019/, Литва /05.05.2019 – 11.05.2019/,  и Италия /март 2020г./. За всяка мобилност ще се разработват и оповестяват критерии за оценяване, които ще включват ниво на владеене на английски език, участие в дейностите и други по съображения на ръководството. Мобилностите са изцяло финансирани от проекта и осигуряват едноседмичен престой на децата в страната домакин. През периода от 30.09.2019 г. до 05.10.2019 г. очакваме участниците от другите държави на посещение в България. Тогава всички ученици ще имат възможността да общуват и споделят своите идеи.

Преди и по време на всяка среща ще се разглеждат едни от най-често срещаните видове стереотипи:

  1. Гърция – Gender and racial equality: common gender and racial stereotypes and their effects; ways of confronting them.
  2. Литва – Stereotypical thinking and discrimination: common stereotypes related to nationalities; direct, indirect, multiple discrimination; forms of discrimination and their effects – xenophobia, homophobia, and transphobia.
  3. България – Stereotypical thinking and discrimination in schools – how can we address and solve these issues?
  4. Италия – Religious equality: common stereotypes related to religions and religious beliefs; effects of such stereotypes; analysis of cases in which stereotypes and discrimination against religions had terrible  consequences

Повече информация за проекта можете да намерите в блога на проекта, https://destroyingprejudices.wordpress.com. Очаква се скоро да бъде готов и официалният сайт на проекта.

Всички ученици, които желаят да вземат участие в проекта, трябва да представят:

  1. Мотивационно писмо на английски език, свободен текст, в което да опишат причините и мотивите, поради които желаят да участват, както и няколко думи за това какъв би могъл да е техният принос в дейностите по проекта.
  2. Да попълнят формуляр по образец / ERASMUS+ APPLICATION FORM/
  3. Да представят декларация по образец, попълнена и подписана от родител.

 

Декларация от родител

Формуляр

Този сайт използва бисквитки.