Информация по предоставянето на услуги

ППМГ " Васил Левски" публикува:

    1. Информация по предоставянето на услугите
    2. Образци на заявления по предоставянето на услугите
      1. Отсъствия по уважителни причини до 15 дни в една учебна година - заявление до класния ръководител 
      2. Освобождаване на ученици по здравословни причини от изучаване на предмет физическо възпитание и спорт  - приложение 1
Този сайт използва бисквитки.