Кратка история на ППМГ "Васил Левски"

Само седем години след Освобождението на Родопите - на 29.01.1920 г - със заповед №321 на министъра на НП Цанко Бакалов Ксантийската Държавна Непълна Смесена Гимназия се премества в село Райково, Пашмаклийско. С това се слага началото на най-авторитетното учебно заведение в средните Родопи.
Учебните занятия с първия гимназиален клас започват на 1 март 1920 година. За временно изпълняващ длъжността директор е назначен Никола Филипов. Назначение в Райково получават и някои от учителите на гимназията в Ксанти.
С помощта на добри хора през първата година е организирана акция, с която е преместена и библиотеката с 473 тома книги, списания, учебни помагала и др.
През пролетта на 1921 година Ксантийската държавна непълна смесена гимназия приема за свой патрон Апостола Васил Левски.
През юли 1923 г. учителският съвет взема решение с искане държавата да построи нова сграда за Реалното училище.
На 24 май 1925 година е положен основният камък на новата училищна сграда в Хаджи-османска махала.
През 1934 година тя е завършена като едноетажна и Държавното училище се премества в нея. През 1942 година е завършено изграждането и на втория етаж на гимназиалната сграда.
Райковската гимназия запазва водещото си място като средно учебно заведение и след 1944 г., след като в страната настъпват значителни промени в обществено-политическия живот.
Характерно за времето от 1944г до 1959г е , че тя е преименувана в Народна смесена гимназия “Васил Левски” – гр. Смолян и в нея се увеличава притокът на жадни за знания и просвета млади хора. Така през 1950г броят на учениците в нея е 420, а през 1954 г – 524...
Годините до 1959 г са време на окончателно утвърждаване на Райковската гимназия като едно водещо и елитно училище за нашия край.
От 1959 до 1978 година средното училище става Средна политехническа гимназия “Васил Левски” , а от 1979 до 1983 година е Политехническа гимназия “Васил Левски”.
От 1983 г до 1990г гимназията е Единно средно политехническо училище “Васил Левски” с профил математика гр. Смолян, т. е. Гимназията е вече математическа. От 1987 година са разкрити математически паралелки със засилено изучаване на английски език, а през 1989 г паралелките са вече 19. Започналото тогава чуждоезиково обучение в училището, днес е вече традиция и всяка година дава по-големи шансове за реализация на завършилите гимназията ученици, включително и за приема им във ВУЗ-ове на други страни.
За учебната 1990/1991 год. се приемат 5 паралелки с ученици от VІІ клас с профили: математика и информатика, химия и биология - всички с разширено изучаване на западен език.
И днес ПМГ “Васил Левски ” е най-реномираното средно учебно заведение в Средните Родопи, водещо по успеваемост, що се отнася до приема на възпитаниците му във ВУЗ. Средно 90% от завършващите са приети в ВУЗ в страната и чужбина.

Този сайт използва бисквитки.