Програми

  1. Предоставяне на равни възможности
  2. Превенция на училищния тормоз
  3. "Без свободен час"
  4. Превнция на ранното напускане на училище
  5. Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаите на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище
Този сайт използва бисквитки.