Дистанционно обучение по Информатика ИУЧ за учениците от 9 А клас, 1-ва група


Дистанционно обучение по информатика за учениците от 9 Б клас, 1-ва гргупа

Дистанционно обучение по Информатика ИУЧ за учениците от 10 Б клас