Защо ПМГ?

Защо ПМГ?В живота ни има неща, които избираме, и такива, които ни се случват. Учението в Райковската гимназия не е случаен избор. По-скоро е съзнателно ориентиране, път към утрето.

Прием

ПриемПМГ “Васил Левски” гр.Смолян предлага на своите възпитаници висококвалифициран преподавателски екип, благоприятна интелектуална среда.

Обучение

ОбучениеПрез настоящата 2016/2017 учебна година в ПМГ ”Васил Левски” се обучават 469 ученици в 20 паралелки. В момента в училището преподават 35 учители.

Връзка с нас

Връзка с насАдрес: ул. Никола Филипов 2

гр. Смолян 4700

Email: pmg_smolyan@abv.bg

Телефон: 0301 82902

Факс: 0301 82902

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ !!!

  • ПДФ

Уважаеми седмокласници,

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени  днес на 27 юни 2017 г. Учениците ще могат да проверят класирането си  в сайта на МОН https://priem.mon.bg

Списъците на класираните ученици по профили и т професии ще бъдат предоставени на училищата, където са подадени документите за участие в класирането.

Учениците, които не са класирани на първи етап, автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани за времето от 28 юни до 30 юни 2017 г., като подават следните документи:

  • Заявление до директора на училището
  • Оригинал на свидетелство за основно образование
  • Оригинал на медицинско свидетелство, само за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии

Няма да се изисква представяне на удостоверение за преместване при записване.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране, които са класирани на второ и следващи желания, подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап.  В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си, а възможността е само за предвижване напред. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно  желание.

Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат обявени на 4 юли 2017 г.

Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2017 г. включително, съгласно графика.

Останалите незаети местата след записването на учениците от втори етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на Регионално управление на образованието гр. Смолян на 10 юли 2017 г.

В зависимост от броя на свободните места ще Ви информираме допълнително за начина и мястото за подаване на заявления за трети етап на класиране

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат обявени до 17 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 18 юли до 19 юли 2017 г.  

Ако след трети етап на класиране все още има свободни места, начина на приемане на документи се определя със заповед на директора във всяко училище до 04.09.2017 година включително.

Намирате се в страница: Home