"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Информация за записване на ученици в 5 клас за учебната 2020/ 2021 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

1. Заявление до директора – по образец /попълва се на място/;
2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
3. Оригинал на удостоверение за раждане – за справка.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

На 15.07.2020 г., 16.07.2020 г. от 8.00 ч. до 18.00 ч., на 17.07.2020 г. от 08,00 часа до 16,30 часа

МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: 

Компютърна зала № 1, І етаж, нова сграда.

 

Записалите се ученици попълват заявление за вид спорт, който ще усвояват в допълнителен час по физическо възпитание и спорт.

От ръководството

Този сайт използва бисквитки.