"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Указания за провеждане на електронно обучение 16.03.2020 г.

  1. Дистанционното обучение ще се осъществява основно чрез електронния дневник ШКОЛО. Ще се следва седмичното разписание;
  2. За всеки учебен ден всеки учител има за задача да следва седмичното разписание. Изпраща материали за всеки свой час за деня и задава домашна работа като изисква от учениците да върнат обратна информация за изпълнената домашна работа. Ако материалът не е изпратен във времето на съответния учебен час, то той ще бъде изпратен не по-късно от 14,30 часа на същия ден.
  3. Някои учители ще организират обучението точно във времето на съответния час от седмичното разписание, други ще правят друга организация, но такава, че за деня да се придържат към седмичното разписание. Учениците ще имат информация за това;
  4. Необходимо е да се осъществява непрекъснат контакт с родителите, които да имат лесна и бърза информация за предоставеното учебно съдържание, зададените домашни работи и изпълнението им, затова при изпращането на материалите в съобщението на учителя ще бъдат включени и родителите;
  5. Обучението на учениците ще започне с теми за упражнение и затвърдяване на учебното съдържание, чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси чрез осъществяване на междупредметни връзки. Същите подходи могат да прилагат и учителите по изобразителни изкуство, музика и физическо възпитание;
  6. По отношение на престоя на всеки ученик пред дисплея, ще се спазват изисквания за ограничение – до 30 минути в Прогимназиален етап и до 40 мин. – в гимназиален по всеки отделен предмет;
  7. За учениците, които нямат достъп до интернет, учителите ще осъществяват връзка по телефона с тях и ще им дават указания;

Този сайт използва бисквитки.