"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Заявлението за участие в първи етап на класиране се подава в срок от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г.

Определеното училище за подаване на заявления (по образец) за участие в първи и трети етап на класиране за област Смолян е ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Смолян, с адрес : гр. Смолян, ул. „Тунджа“ № 7.

Адресите на двата сайта, на които ще могат да се подават онлайн заявление за кандидатстване след VII клас са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще постъпват в една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Обявяването на резултатите от първи етап на класиране е до 11.07.2019 г. Резултатите от класирането може да проверите в двата сайта https://7klas.mon.bg или https://priem.mon.bg.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16.07.2019 г.

Участието във втори етап на класиране става с подаване на заявление по образец, което се попълва в училището, в което ученикът е класиран на първи етап, но смята, че би могъл да се класира на по-предно желание. В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не могат да променят и да пренареждат желанията си.

  • До 22.07.2019 г. включително, става записването на приетите ученици на втори етап на класиране.
  • От 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. е срокът за подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
  • До 31.07.2019 г. включително, е записването на приетите ученици на трети етап на класиране.

Този сайт използва бисквитки.
Информация за бисквитките Приемане Отказ