"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Необходими документи за прием в V клас

 
- Заявление по образец; 
 - Копие на удостоверението за завършен начален етап на основно образование /оригиналът се представя за справка/;
 - служебна бележка с резултатите от състезанията от календара на МОН - САМО ЗА ДЕЦАТА ОТ ДРУГА ОБЛАСТ 
  /резултатите от състезанията се предоставят по служебен път/.
От ръководството
 
Този сайт използва бисквитки.
Информация за бисквитките Приемане Отказ