"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

ПОКАНА за обществен съвет

ПОКАНА
на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


На 17.12.2018 г. от 17.00 часа в библиотеката на ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:
1. Представяне от Директора на тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие на основание чл. 27, ал. 2 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
2. Съгласуване на предложение на директора за разпределение на средствата от установеното към края на 2018 г. превишаване на постъпленията над плащанията на бюджета на училището.
3. Отчет за дейността на Обществения съвет при ППМГ “Васил Левски” – гр. Смолян, за учебната 2017/2018 г., на основание чл. 17, ал. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
4. Обсъждане на предложението на Педагогическия съвет за заявката за план-прием за учебната 2019-2020 г.
5. Обсъждане на Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище.
6. Обсъждане на Училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
7. Училищна програма за „ свободните часове”, които ще се водят от учители неспециалисти по време на заместване на отсъстващия учител учебна за 2018-2019 год.


8. Годишен отчет за директора за изпълнение на Стратегията за развитие ППМГ „Васил Левски“ - Смолян
9. Текущи.
Моля да потвърдите Вашето участие, като изпратите съобщение на електронната поща на ППМГ “Васил Левски”: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на Обществения съвет: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в срок 3 дни преди деня на предстоящото заседание, на основание чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
Материалите за заседанието, ще бъдат на разположение в деловодството на ППМГ „Васил Левски“, както и ще бъдат изпратени на електронните Ви пощи.
Уважаеми членове на Обществения съвет, моля на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, да представите в деловодството на ППМГ „Васил Левски“ писмени становища по дневния ред.
30.11.2018 г.
Доц. Д-р Костадин Марков
Председател на Обществения съвет
При ППМГ „Васил Левски“