"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Актуално

Съобщение

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

Прочети още: Съобщение

Указания за провеждане на електронно обучение 16.03.2020 г.

  1. Дистанционното обучение ще се осъществява основно чрез електронния дневник ШКОЛО. Ще се следва седмичното разписание;
  2. За всеки учебен ден всеки учител има за задача да следва седмичното разписание. Изпраща материали за всеки свой час за деня и задава домашна работа като изисква от учениците да върнат обратна информация за изпълнената домашна работа. Ако материалът не е изпратен във времето на съответния учебен час, то той ще бъде изпратен не по-късно от 14,30 часа на същия ден.
  3. Някои учители ще организират обучението точно във времето на съответния час от седмичното разписание, други ще правят друга организация, но такава, че за деня да се придържат към седмичното разписание. Учениците ще имат информация за това;
  4. Необходимо е да се осъществява непрекъснат контакт с родителите, които да имат лесна и бърза информация за предоставеното учебно съдържание, зададените домашни работи и изпълнението им, затова при изпращането на материалите в съобщението на учителя ще бъдат включени и родителите;
  5. Обучението на учениците ще започне с теми за упражнение и затвърдяване на учебното съдържание, чрез възлагане на проекти, презентации, задачи, решаване на казуси чрез осъществяване на междупредметни връзки. Същите подходи могат да прилагат и учителите по изобразителни изкуство, музика и физическо възпитание;
  6. По отношение на престоя на всеки ученик пред дисплея, ще се спазват изисквания за ограничение – до 30 минути в Прогимназиален етап и до 40 мин. – в гимназиален по всеки отделен предмет;
  7. За учениците, които нямат достъп до интернет, учителите ще осъществяват връзка по телефона с тях и ще им дават указания;

Съобщение

От 16 март 2020 г. в ППМГ "Васил Левски" ще се осъществява дистанционно обучение. Всяка важна информация ще бъде публикувана в електронния дневник.
Всеки класен ръководител ще поддържа връзка с учениците и родителите чрез социалните мрежи и по телефона, ако е необходимо. Призоваваме към стриктно спазване на заповедтта на министъра на здравеопазването.

График за провеждане на приравнителни изпити

Предмет

Вид

Дата

Начало

Продължи-телност

Стая №

1

Немски език – задължителна подготовка за ІХ клас

писмена част

06.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

1

2

Немски език – задължителна подготовка за ІХ клас

устна част

06.03.2020 г.

16,45 ч.

до 30 мин

1

3

Биология и здравно образование – разширена подготовка за ІХ клас

писмен

09.03.2020 г.

14,40 ч.

3 часа

13

4

Информатика – общообразователна подготовка за VІІІ клас

писмена част

09.03.2020 г.

14,40 ч.

до 150 мин

13

5

Немски език – задължителна подготовка за Х клас

писмена част

11.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

1

6

Немски език – задължителна подготовка за Х клас

устна част

11.03.2020 г.

16,45 ч.

до 30 мин

1

7

Информатика – общообразователна подготовка за VІІІ клас

практическа част

11.03.2020 г.

13,45 ч.

до 150 мин

КЗ №3

8

Математика – разширена подготовка за ІХ клас

писмен

13.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

13

9

Химия и опазване на околната среда – разширена подготовка за ІХ клас

писмен

13.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

13

10

Информатика – разширена подготовка за ІХ клас

писмена част

16.03.2020 г.

14,40 ч.

до 150 мин

13

11

Информатика – разширена подготовка за ІХ клас

практическа част

18.03.2020 г.

13,45 ч.

до 150 мин

КЗ №3

Регламент за прием на ученици в 5 клас през учебната 2020/2021 г.

Регламент

Този сайт използва бисквитки.