"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Нашите дарители

Данни за дарителя Вид на дарението Стойност, лв
2016 година
1 СКЕЙЛ ФОКУС АД книги 430,45
2 Костадин Веселинов Хараламбов  парични средства 600,00
3 Випуск 2015, 2016 и 2017 на ППМГ "Васил Левски"

радиофонична система - училищен звънец и училищно радио

2532,00
4 Цонка Иванова Кацарова

книгата "100 страници за България" на авторите Румяна Николоваи Николай Генов

28,00
5

Регионална библиотека "Николай Вранчев",  гр. Смолян

книги

40,00
6

Регионално сдружение на НТС, гр. Смолян

парични средства

 

300,00
7

Община Смолян

парични средства  за участия в национално състезание по математическа лингвистика (м. януари, гр. Сливен), национално състезание за авторска драматургия и театър на английски език (м. март, гр. Плевен), състезания по бадминтон, волейбол, баскетбол

 
8

Никола Шамаранов, управител на Микони ООД

копирна хартия А4 - 50 бр.

270,00
9

Ротари клуб - Смолян

Книги

190,49
10

Ротари клуб -Смолян

Книги

14,80
11

Данета Желева

Книги

241,99
12

Адриан Петров

Книги

57,93
2015 година
1

Регионално сдружение на НТС, гр. Смолян

парични средства

 

360,00
2

Ротари клуб Смолян

книги

199,97
3

Община Смолян

парични средства за участие в Традиционен Есенен семинар по математическа лингвистика

 
4

РИО на МОН Смолян

мултимедиен проектор Mitsubishi SD 5100 SN0003120

750,00
2014 година
1

Регионално сдружение на НТС, гр. Смолян

парични средства 200,00
2

Регионално сдружение на НТС, гр. Смолян

парични средства 270,00
3

Анастас Георгиев Чолаков

книги

141,20
4

Цонка Манолева Паунова

книги

99,25
2013 година
1

"СТИЛЕТ ЕКСПРЕС"

интерактивно устройство за бяла дъска eBeam 

657.16
2

Випуск 2013  на ППМГ "Васил Левски"

парични средства

 

400,00
3 Микони ООД

мултимедиен проектор Canon MMP LV-729LA

1426.80
4

Микони ООД

мултифункционално копирно устройство Canon iR2520

2736.00
5

Микони ООД

цветен портрет в рамка на Васил Левски  420,00
6

Никола Гигов

книги на Никола Гигов 20,00