"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Поздравително писмо послучай патронния празник на училището от г-н Недялко Славов, областен управител