"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Свободни места в паралелка с прием след IV клас

В ППМГ „Васил Левски” град Смолян за учебната 2018/2019 година има шест свободни места в паралелка с прием след завършен ІV клас - начален етап на основно образование.

 

От ръководството