"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Международен ден срещу кибертормоза (Stop Cyberbullying Day)