"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Състезание в ППМГ по повод 22 април - международен ден на Земята

По повод Международния ден на Земята, 22 април, в ППМГ „Васил Левски“ – град Смолян се проведе състезание под мотото „Да преустановим замърсяването с пластмаса“/„End plastic pollution“/.
Целта на състезанието бе участниците, използвайки своите знания и опит, да изразят отношението си към проблемите на околната среда и да се опитат да представят и защитят идеите си за промяна.
Регламентът на състезанието:
- Организира се за ученици от V – XII клас за училищата в град Смолян. Те се състезават в отбори, като във всеки екип са включени ученици от различни възрастови групи и различни училища.
- Състезанието включва: решаване на екологични казуси, забавни задачи, свързани с околната среда, в които участниците трябва да използват своите знания и въображение.
- Състезателите от всеки отбор разполагат с един час, за да решат поставените задачи.

- Отговорите се представят публично и се оценявани от компетентно жури.

Състезанието се организира за четвърта поредна година от ППМГ „Васил Левски“, град Смолян със съдействието на Община Смолян, РУО - Смолян, РИОСВ Смолян и TП “ДГС- Смолян“.

В състезнието се влючиха участници от ОУ „Асен Златаров“, ОУ „Стою Шишков“, ОУ „Юрий Гагарин“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Отец Паисий“, ЕГ „Иван Вазов“, ПГИ „Карл Маркс“, СПГТС, ПГТТ „Христо Ботев“, ПГПИ, ППМГ „Васил Левски“. Компетентното жури бе в състав: Атанас Згуров – старши експерт по природни науки и екология в РУО на МОН - Смолян, Виолета Величкова – главен експерт към РИОСВ, инж. Йорданка Кацарова – експерт в ТД „ДГС – Смолян“. Те работиха всеотдайно.
Гости на състезанието бяха Ангел Добриков – главен експерт в община Смолян, учители по природни науки от общинските училища, ученици.

Водещите представиха пред присъстващите регламента на състезанието. Участниците бяха разделени на четири отбора - СИНИ, ЗЕЛЕНИ, ЖЪЛТИ и ЧЕРВЕНИ. Всеки отбор получи плик със задачи и кутия с материали – постер листове, флашка, маркери, различни изделия от пластмаса. След това всеки екип се отправи към определената за работа стая. В присъствието на квестор в продължение на един час участниците разработваха поставените им задачи. След края на времето за работа всички отбори се върнаха и след изтеглен жребий за реда на предствяне, те се изправиха пред публиката и журито.

Представянето на всеки един от отборите беше на много високо ниво. Екипите бяха работили задълбочено и дадоха интересни и креативни предложения на поставените им казуси. Обясняваха сериозността на проблема със замърсяването с пластмаса, даваха съществени предложения за справяне с проблема и изработиха изделия от пластмасови предмети, свободно и уверено отговаряха на въпросите на журито. Разликите в получените точки при оценяването са минимални. Резултатите обяви г-н Атанас Згуров.
Наградите връчи лично г-жа Мария Семерджиева – началник на РУО – Смолян. Състезателите получиха пособия от биорзаградима пластмаса и рециклирана хартия и по едно живо цвете, което да си посеят в саксия. Община Смолян предостави за всички туристически брошури.
Отправяме искрени благодарности към учениците и колегите от училищата в община Смолян, които с ентусизъм се включиха в състезанието; на членовете на журито и институциите, които представляват, на Община Смолян и РУО - Смолян за съдействието и подкрепата; на учителите и учениците от ППМГ, които работиха за подготовката и провеждането му.

 

Галерия