"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

Поздрав за патроннния празник от клуб "Компютърна графика"