Успешно представяне на наши ученици на зимната конференция на УчИМИ