Задачи на турнира на млади физици (ТМФ)

Задачи на поредния турнир на млади физици (ТМФ), който ще се проведе
от 26. 01. 2018 г. до 28. 01. 2018 г. в гр. Враца. 

Желаещите да участват да заповядат на занятията на ШКОЛАТА по експериментална 
физика и математическо моделиране.

Задачи