Актуално

График за провеждане на приравнителни изпити

Предмет

Вид

Дата

Начало

Продължи-телност

Стая №

1

Немски език – задължителна подготовка за ІХ клас

писмена част

06.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

1

2

Немски език – задължителна подготовка за ІХ клас

устна част

06.03.2020 г.

16,45 ч.

до 30 мин

1

3

Биология и здравно образование – разширена подготовка за ІХ клас

писмен

09.03.2020 г.

14,40 ч.

3 часа

13

4

Информатика – общообразователна подготовка за VІІІ клас

писмена част

09.03.2020 г.

14,40 ч.

до 150 мин

13

5

Немски език – задължителна подготовка за Х клас

писмена част

11.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

1

6

Немски език – задължителна подготовка за Х клас

устна част

11.03.2020 г.

16,45 ч.

до 30 мин

1

7

Информатика – общообразователна подготовка за VІІІ клас

практическа част

11.03.2020 г.

13,45 ч.

до 150 мин

КЗ №3

8

Математика – разширена подготовка за ІХ клас

писмен

13.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

13

9

Химия и опазване на околната среда – разширена подготовка за ІХ клас

писмен

13.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

13

10

Информатика – разширена подготовка за ІХ клас

писмена част

16.03.2020 г.

14,40 ч.

до 150 мин

13

11

Информатика – разширена подготовка за ІХ клас

практическа част

18.03.2020 г.

13,45 ч.

до 150 мин

КЗ №3

Регламент за прием на ученици в 5 клас през учебната 2020/2021 г.

Регламент

ВАЖНО! ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Прочети

Електронно четими учебници

Според изискванията на Министерството на образованието и науката ИК "Анубис", издателство "Булвест 2000" и издателство "Клет България" предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници съгласно Постановление 48 на МС от 05.04.2018 г.

За да бъдат използвани, необходимо е родителите/учениците да посетят сайта на едното от трите издателства: www.anubis.bg, www.bulvest.com или klett.bg и да натиснат бутона Електронно четими учебници.

В новия прозорец се отваря общ за трите издателства екран, на който трябва да бъде направена регистрация само с име и електронен адрес, като се посочи в кой клас и в кое училище учи ученикът. Така се получава достъп до всички учебници на трите издателства, които учителите от това училище са избрали за своята работа. Регистрацията отнема не повече от 1-2 минути.

Този сайт използва бисквитки.