Национално ученическо състезание в направления икономикс и предприемачество

Условия за участие