Участие на ППМГ в инициативата "Розите на България"