Национален литературен литературен конкурс

От 2007 година Първа езикова гимназия - гр. Варна, съвместно с Фондация „Българска памет", провежда ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и е финансово подпомогнат от община Варна. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен.

Тема на конкурса за 2018: "ЦВЯТ"

Конкурсните материали трябва да се изпратят не по-късно от 07.05.2018 г. (важи датата на пощенското клеймо) на пощенския адрес на организатора.

Първа езикова гимназия - за КОНКУРС 2018

9010 гр.Варна

ул. „Подвис” №29

Повече информация на сайта http://1eg.eu/