Конкурс „Чуждите празници в българската култура – необходимост или подражание?“

В конкурса могат да участват всички ученици от 12 клас в средните училища в страната с интереси в областта на краезнанието, литературата, българския език, историята, етнографията, туризма и културното наследство.

Още