100 години Райковска гимназия

100 години училище с традиции и високи достижения!

100 години Райковска гимназия –
Помним миналото, живеем в настоящето, мечтаем за бъдещето!
Райковската гимназия – най-старото средно учебно заведение в Средните Родопи!
100 години училище с традиции и високи достижения!
На 29 януари 1920 г. е поставено началото, когато със заповед № 321 на министъра на Народното просвещение Цанко Бакалов Ксантийската държавна непълна смесена гимназия се премества в село Райково, Пашмаклийско. С това са положени основите на най-авторитетното учебно заведение в Среднородопския край!
Юбилейните тържества на 29.01. 2020 година бяха отменени за 18.02 2020г. поради обявената грипна ваканция. Но тази дата бе отбелязана с тържествен съвет във фоайето пред учителската стая. На събитието присъстваха инж. Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката, г-жа Мария Семерджиева, началник на РУО – Смолян, г-н Костадин Чаталбашев, председател на УС на Училищното настоятелство, г-н Петър Тодоров, председател на Обществения съвет, г-н Никола Чернев, автор на книгите „Райковска гимназия” І и ІІ част, директори на училища в Смолян, учители и служители ветерани. Събранието се превърна в задушевна среща на споделени спомени от историята на училището. Г-жа Таня Михайлова прочете поздравителен адрес от министъра на образованите и науката г-н Красимир Вълчев и връчи на директора на гимназията почетния плакет на МОН.
Гимназията има всички основания да се гордее със забележителната си история, с високите успехи на своите възпитаници, с професионализма и всеотдайността на всички преподаватели и служители, отдали през годините душа и сърце за нейния просперитет!
През пролетта на 1921 година Ксантийската държавна непълна смесена гимназия приема за свой патрон Апостола Васил Левски.
100 години Профилираната природо-математическа гимназия „Васил Левски“ е част от духовната история на Смолянския край.
През всичките тези години гимназията създава и отстоява еталоните на висок професионализъм. Винаги в помощ на учениците, искащи да се докоснат до безкрайното поле на знанието. И те, нашите гимназисти, всеки ден прибавят по нещо ново към наученото, стават по-знаещи и можещи, духовно по-богати!
Училището е нещо, което се помни цял живот! А нашето училище – Райковската гимназия не е просто една издигната сграда, то е част душата на всички ученици, възпитаници, учители, служители! То е творец на личността, място в което среща си дават достойната история и неограничените възможности на бъдещето, то е двигател на човешкия прогрес!
С гордост отбелязваме, че от класните стаи на Гимназията са тръгнали много изявени личности на българската наука и култура, изтъкнати представители на спорта и изкуството. В България или в чужбина възпитаниците на 100-годишното ни училище носят силата на духа на нашия патрон – Васил Левски, огъня на първосъздателите на Гимназията, дързостта на младостта, стремежът за знания и вярата в себе си!
Юбилейната 2019/2020 учебна година Райковската гимназия посреща с изпълнен план-прием, реализиран от една паралелка в 5 клас и три паралелки в 8 клас с профилирано обучение с интензивно изучаване на чужд език – английски език и с профили „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“.
С чувство на гордост отбелязваме, че Столетницата ще продължи да бъде гнездо на просветата и културата в Смолян и региона, защото НИЕ - Помним миналото, живеем в настоящето, мечтаем за бъдещето!

Филм за 100 години Райковска гимназия

Филм за 100 годишнината на ППМГ "Васил Левски", създаден от клуба по краезнание и история.

Филм

Обява за дарение

Пътуване към корените

В кратката пауза между две национални катастрофи, през септември 1915 г. към ксантийската прогимназия се разкрива I-ви гимназиален клас, с което тя се превръща в гимназия. В нея учат и доста родопчани от Пашмаклийския (Смолянския) край – д-р Спиридон Щърбов и Георги Чешитев от Райково, Атанас Поптодоров (по-късно писател с псевдоним Камен Бралов) и др. През следващите години тя се развива постепенно до III – ти гимназиален клас.    

Много трудно е за Държавната Ксантийска непълна смесена гимназия. Особено тежък е проблемът с учителските кадри. Занятията се водят предимно от учители без необходимия ценз. Повечето от тях са от екзархийско време и са със средно педагогическо образование, получено в Солун, Серес, Прилеп и др. При това много от мъжете – учители често са мобилизирани заради военните действия на Първата световна война и понякога дори идват в училище с военна униформа...Тук учител, а за известно време и изпълняващ длъжността директор (1918 г.) е Никола Филипов от с. Устово, Пашмаклийско. През 1919 г. изпълняващ длъжността директор е известният тракийски функционер и общественик – Христо Караманджуков от с. Чокманово. Учител – стажант е завършващият история в Софийския университет (СУ) Иван Пандалеев Орманджиев, известен по-късно като историк на тракийското освободително движение и председател на Върховния комитет на Тракийската организация.

При тази тежка обстановка, без да чака официално решение на МНП, ръководството на Ксантийската гимназия в лицето на директора й - Христо Караманджуков и с активната подкрепа на учителя в същата – Никола Филипов, вземат решение за преместване на гимназията в Средните Родопи. За целта на Никола Филипов е възложено неофициално да подготви това преместване, като през декември 1919 г. Идва в Пашмаклийско, където започва сондажи с местните отговорни фактори, за устройване на гимназията.

Решаващите фактори за определяне местоположението на гимназията са: тя да е на средищно място, удобно за по-голям брой ученици в Пашмаклийско; селището, където ще се разположи да е от големите и в него да има развита прогимназия. На тези условия тогава най-добре отговаря с. Райково.

По това време Райково е едно сравнително голямо и уредено планинско селище. То е разположено в долината на р. Черна на средищно място, с хубав климат, с двата си големи карстови извора. Махалите му са накацали на сравнително по-високите и със слаба почва места от двете страни на Черна. По – „дебелите” места и тези до рекатаи деретата са за градини (бахчи), защото малкото плодородна земя трябва да се използва най – грижливо.

 

И започва историята на Райковската гимназия.

 

В резултат на поетия от Филипов риск, на проявената от него, Хр. Караманджуков и други родопчани голяма настойчивост, както и на проявеното разбиране от ръководството на МНП, в лицето на просветния министър Цанко Бакалов, е издадена дългоочакваната заповед за преместване - № 321 от 29.01.1920 г. В нея се казва: „Разрешавам да се премести Ксантийската непълна смесена гимназия в с. Райково, Пашмаклийско, като през тази учебна година се открие при Райковската смесена прогимназия само I гимназиален клас ”.

С решение на Педагогическия съвет на ПМГ „Васил Левски” на 03.10.2009 г. училищният екип се отправи към корените ни – към Ксанти.

Нашето „Пътешествие в историята” до град Ксанти бе осъществено на  11.10.2009 г. Върнахме се назад във времето, бяхме на мястото, откъдето води началото си нашето училище – най-старото средно учебно заведение в района.

Подкатегории

Този сайт използва бисквитки.