График за провеждане на приравнителни изпити

Предмет

Вид

Дата

Начало

Продължи-телност

Стая №

1

Немски език – задължителна подготовка за ІХ клас

писмена част

06.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

1

2

Немски език – задължителна подготовка за ІХ клас

устна част

06.03.2020 г.

16,45 ч.

до 30 мин

1

3

Биология и здравно образование – разширена подготовка за ІХ клас

писмен

09.03.2020 г.

14,40 ч.

3 часа

13

4

Информатика – общообразователна подготовка за VІІІ клас

писмена част

09.03.2020 г.

14,40 ч.

до 150 мин

13

5

Немски език – задължителна подготовка за Х клас

писмена част

11.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

1

6

Немски език – задължителна подготовка за Х клас

устна част

11.03.2020 г.

16,45 ч.

до 30 мин

1

7

Информатика – общообразователна подготовка за VІІІ клас

практическа част

11.03.2020 г.

13,45 ч.

до 150 мин

КЗ №3

8

Математика – разширена подготовка за ІХ клас

писмен

13.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

13

9

Химия и опазване на околната среда – разширена подготовка за ІХ клас

писмен

13.03.2020 г.

13,45 ч.

3 часа

13

10

Информатика – разширена подготовка за ІХ клас

писмена част

16.03.2020 г.

14,40 ч.

до 150 мин

13

11

Информатика – разширена подготовка за ІХ клас

практическа част

18.03.2020 г.

13,45 ч.

до 150 мин

КЗ №3

Този сайт използва бисквитки.